รางวัลที่ 1 : 491774 (รางวัลละ 6,000,000 บาท)

เลขท้าย 2 ตัว : 68 (รางวัลละ 2,000 บาท)

เลขหน้า 3 ตัว : 004 132 (2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท)

เลขท้าย 3 ตัว : 379 595 (2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท)

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 : 491773 491775 (รางวัลละ 100,000 บาท)

ขอขอบคุณ mthai